Privacy

Iv-boutique.com  е собственост на   Ив Стайл ЕООД

Iv-boutique.com  гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни

Данните, който клиента предоставя са две имена, адрес, телефон е напълно доброволно и  се разкриват пред трета страна /куриерската фирма/ само и единствено с цел изпълнение на поръчката.